วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แสนเชิงน้อย ตราดพนัสก๋อย


ขาว ก๋อยง่อน สายคอสั้น


เขียวดู่ ก๋อยง่อน สายคอสั้น


ก๋อยแดง ตราดก๋อยญี่ปุ่น
ก๋อยแดง ตราดก๋อยญี่ปุ่น